banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ23410 29330FAX: 23410 29320

Emailinfo@deyak.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ,ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Προκηρύσσει, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσηςτην χαμηλότερη τιμή όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ.Υπ. Εσωτ. 11389/93), με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υποβρυχίων αντλιών και υποβρυχίων κινητήρων για το έτος 2016» προϋπολογισμού 95.995,00 € προ Φ.Π.Α. 23% ή 118.073,85 με ΦΠΑ 23%. για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕθνικούΣυστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται απότους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώραπου ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

27/04/2016

Ημέρα Τετάρτη

18/05/2016

Ημέρα Τετάρτη

και ώρα 10:00 π.μ 

25/05/2016 

Ημέρα Τετάρτη

και ώρα 17:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει ηδυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσωτου συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίεςχρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται ναδιαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχήςψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασίαεγγραφής.

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόνηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση απόαυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (μεδιαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσαςδαπάνης της προμήθειας δηλαδή 1.919,90 €. Η εγγυητική επιστολή θααπευθύνεται στη ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς: www.deyaκ.gr.Πληροφορίες δίδονται από τον  κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΔΕΥΑΚ  στα τηλέφωνα 2341029330.

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης

Δήμαρχος Κιλκίς

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ »