banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2016
Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2016»

η ΔΕΥΑ Κιλκίς με βάση:

1. Tην 13-156/12-11-2015Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016, με την οποία πιστοποιήθηκε η δαπάνη και οι Γενικοί όροι-Προϋποθέσεις, διετέθη πίστωση ποσού 11.880,17 €(πλέον ΦΠΑ 23 %) σε βάρος των Κ.Α. 64.07.02 (ΧΑΡΤΙΚΑ), 64.07.03 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ), 64.07.04,(ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ), για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2016».

2. Την 36/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών για το Έτος 2016.

3. Την 6-75/ 17-5-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2016».

Θα διενεργήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σε γραφική ύλη, χαρτιού & αναλώσιμων υλικών H/Y έτους 2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές (Δικαιολογητικά-Οικονομική) εντός επτά ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, δηλαδή έως την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 πμ.
Προσφορές πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα γίνονται δεκτές.

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών και τον φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα βρίσκονται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ 2016» και την επωνυμία του διαγωνιζόμενου.

Η αποστολή των προσφορών (Δικαιολογητικά-Οικονομική), μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

• Κατάθεση σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χλμ Κιλκίς– Ξηρόβρυσης. Ο φάκελος προσφοράς (Δικαιολογητικά-Οικονομική) θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο).

• Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς (Δικαιολογητικά-Οικονομική), μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Το άνοιγμα των φακέλων (Δικαιολογητικά-Οικονομική) των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα (01-06-2016) και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων (Δικαιολογητικά-Οικονομική) των προσφορών.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%PM, %24 %512 %2016 %14:%Μαϊ
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ »