banner

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Προκηρύσσει Tη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ανά
κατηγορία εργασίας για κάθε ομάδα ή ομάδες οχημάτων – μηχανημάτων και των ανταλλακτικών αυτών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνηςανέρχεται σε 107.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης


www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 29-06-2016
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 22-07-2016και ώρα 15:00

pdf 200

 

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ »