banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2018 -2019¨ , αρ. Μελέτης : ΣΕΔ 2/2018, συνολικού ποσού 74.400,00 (με Φ.Π.Α)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για την
¨ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου- φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2018-2019¨ (αρ.μελ. ΣΕΔ2 /2018).
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού είτε προς το σύνολο των ομάδων είτε ως προς τις επιμέρους ομάδες ,συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και η χρηματοδότηση θα γίνει από έσοδα του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' .
Όλα τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος.
Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε τιμές μονάδας των υπό προμήθεια υλικών τα οποία κρίνει αναγκαία η υπηρεσία και μέχρι συμπλήρωσης του ποσού της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, στις 04/12/ 2018 ημέρα Τρίτη στις 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για δέκα (10) μήνες.
Η Σχολική Επιτροπή κρίνουσα βάσει των συμφερόντων της, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. ''ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δήμου Κιλκίς'' κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352143, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Πρόσκληση ανάθεσης έργου »