banner

Το Χρονικό δράσεων και ενεργειών του Επιμελητηρίου Κιλκίς που οδήγησαν στη διευθέτηση του ζητήματος της ΑΕΠΙ

Κιλκίς 07/12/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 64/07.12.2016

ΣτoΚιλκίς σήμερα, 7 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11.00’, συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς έπειτα από την από την πρόσκληση του Προέδρου, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς που βρίσκονται στην οδό Στενημάχου αριθ. 2, με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης τη χορήγηση ειδικής εντολής – πληρεξουσιότητας στους Δικηγόρους του Επιμελητηρίου για την κατάθεση Ανακοπής, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου ενδίκου βοηθήματος και μέσου, κατά της άλλοτε Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. και ήδη ΑΕΠΙ ΛΤΔ, ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και παντός αρμοδίου Δικαστηρίου.

Παρόντες ήταν όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ήτοι οι:

  1. Τονικίδης Παύλος (Πρόεδρος)
  2. Παπαδόπουλος Ευθύμιος (Α΄ Αντιπρόεδρος)
  3. Σιωνίδης Κων/νος (Β΄ Αντιπρόεδρος)
  4. Μπόζης Κων/νος (Γεν. Γραμματέας)
  5. Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος (Οικ. Επόπτης)

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος κι εξηγεί γιατί το Επιμελητήριο οφείλει να υπερασπιστεί τη νομιμότητα διά της κατάθεσης Ανακοπής κατά της ως άνω εταιρίας και των μετόχων της, με σκοπό την ακύρωση ενός Πρακτικού Συμβιβασμού με το οποίο η εταιρία προσπαθεί να καταστρατηγήσει το νόμο και να επανεγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. ως δήθεν υφιστάμενη στην Ελλάδα, παρά τη μεταφορά της έδρας της στην Κύπρο ήδη από 6-5-2016 και τη δι’ αυτής παύση της να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο στην Ελληνική έννομη τάξη, καθώς και κάθε άλλης απαιτούμενης δικαστικής ενέργειας. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι,

αυτές τις μέρες γίνεται μια άνευ προηγουμένου, θρασύτατη προσπάθεια καταστρατήγησης του νόμου από τους μετόχους της ΑΕΠΙ, οι οποίοι προσπαθούν με καταχρηστικά μέσα και μεθοδεύσεις να κρατήσουν την εταιρία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Αθήνας, χωρίς ταυτόχρονα να τη διαγράψουν από το αντίστοιχο Μητρώο του Εφόρου Εταιριών της Κύπρου, όπου έχει μεταφέρει την έδρα της. Ειδικότερα:

Στις 6-5-2016 η άλλοτε Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. ολοκλήρωσε τη διαδικασία της μεταφοράς της έδρας της στην Κύπρο. Βάσει του Κυπριακού Νόμου, η εταιρία απέκτησε αμέσως νομική προσωπικότητα στην Κύπρο, ωστόσο μέχρι τις 6-11-2016 η εγγραφή της εθεωρείτο προσωρινή. Μέχρι και την ημερομηνία εκείνη θα έπρεπε να έχει προσκομίσει στο Εμπορικό Μητρώο της Κύπρου (τον "Έφορο Εταιριών") μια σειρά από έγγραφα προκειμένου να εγγραφεί οριστικά στο Μητρώο, αλλιώς κινδύνευε με άμεση διαγραφή. Και πράγματι, παρότι έχει παρέλθει ένας μήνας από τη λήξη της προθεσμίας η εταιρία παραμένει προσωρινώς εγγεγραμμένη στην Κύπρο, άγνωστο με ποιες μεθοδεύσεις.

Ωστόσο, συνειδητοποιώντας κατά δήλωσή της τον διαφορετικό τρόπο ευθύνης των μετόχων μιας ανώνυμης εταιρείας κατά το κυπριακό δίκαιο, ήτοι την υπό προϋποθέσεις ευθύνη τους για λογαριασμό της εταιρείας και με την ατομική τους περιουσία, άλλαξε στην πορεία γνώμη και άρχισε να προσπαθεί να μην "εγκαταλείψει" την Ελλάδα, ιδίως εν όψει της πιθανολογούμενης ευνοϊκής για τα συμφέροντά της δρομολογηθείσης νομοθετικής μεταβολής, χωρίς όμως ταυτόχρονα να επιθυμεί πράγματι να επιστρέψει (όπως αυτονόητα θα μπορούσε να κάνει λαμβάνοντας σχετική απόφαση ως κυπριακή εταιρία, γεγονός το οποίο αποφεύγει δεδομένου ότι κατά την εν λόγω περίπτωση θα ελάμβανε νέο αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και ενδεχομένως νέο Α.Φ.Μ., εξέλιξη που θα την υποχρέωνε σε εκ νέου αδειοδότηση κατά τον νόμο και σε πρόβλεψη διαδοχής στις συμβάσεις εκπροσώπησης με τα μέλη της καθώς και σε συμβάσεις αμοιβαιότητας με ομοειδείς οργανισμούς της αλλοδαπής). Κι επειδή, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό και αυτονόητο, δε νοείται εταιρία με δυο έδρες και δη σε δυο διαφορετικές χώρες, η εν λόγω εταιρεία κατέφυγε στις εξής εικονικές μεθοδεύσεις : οι τρεις μέτοχοι (πατέρας, μητέρα, γιος) στους οποίους ανήκει το 100% των μετοχών της πρώην Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. και ήδη ΑΕΠΙ ΛΤΔ κατέθεσαν αγωγή εναντίον της, με σκοπό την ακύρωση της απόφασής τους  να μεταφέρει την έδρα της στην Κύπρο (την οποία απόφαση, βεβαίως, την είχαν λάβει οι ίδιοι τρεις άνθρωποι, ομόφωνα, στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης) διότι, όπως λένε στην αγωγή, παραπλανήθηκαν (από τον εαυτό τους). Δεν ήθελαν, ισχυρίζονται, να λάβουν τέτοια απόφαση γιατί δεν είχαν καταλάβει σωστά ότι η εταιρία θα αλλάξει μορφή κι από Ελληνική Α.Ε. θα μετατραπεί σε κυπριακή ΛΤΔ –   παρότι τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης προβλέπουν ξεκάθαρα και επί λέξει η εταιρία να αλλάξει μορφή για να προσαρμοσθεί στο Κυπριακό Δίκαιο.

Για να αποφύγει, υποτίθεται, την αντιδικία, η πρώην Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. (που στο μεταξύ είχε παύσει να υφίσταται στην Ελλάδα), "δέχθηκε" να υπογράψει ένα πρακτικό συμβιβασμού με τους εν λόγω μετόχους της, στο οποίο μονομερώς "αναγνωρίζει" ότι οι μέτοχοι "παραπλανήθηκαν" (από τον εαυτό τους). Δυστυχώς, παρά την προφανή εικονικότητά του, το πρακτικό αυτό επικυρώθηκε από δικαστή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με το δικαστικά επικυρωμένο πρακτικό στο χέρι, λοιπόν, κι ενώ η εταιρία δεν έπαψε ποτέ να παραμένει εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέτοχοι και εταιρία απαίτησαν από το Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. να εγγράψει το πρακτικό συμβιβασμού ως "Δικαστική Απόφαση", ώστε η εταιρία να παραμείνει εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, χωρίς ταυτόχρονα να έχει διαγραφεί από την Κύπρο.

Το Γ.Ε.ΜΗ. Αθηνών αρνήθηκε, ως όφειλε, να το πράξει αυτό, μεταξύ άλλων και λόγω της προφανέστατης εικονικότητας του πρακτικού και της πολλαπλής παράβασης του νόμου.

Έτσι, ξεκίνησε η προσπάθεια δικαστικού εξαναγκασμού του Γ.Ε.ΜΗ. να εγγράψει το πρακτικό, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στις 1-12-2016 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αίτηση της εταιρείας προκειμένου να υποχρεωθεί δικαστικώς το Γ.Ε.ΜΗ. να εγγράψει το εν λόγω εικονικό πρακτικό συμβιβασμού στη μερίδα της εταιρείας που τηρεί – είχε πετύχει την προσωρινή καταχώριση αυτού με προσωρινή διαταγή – ενώ στις 12-12-2016 συζητείται ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου νέα αίτηση της εταιρείας προκειμένου να υποχρεωθεί δικαστικώς το Γ.Ε.ΜΗ. να διαγράψει από τη μερίδα της εταιρείας που τηρεί έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την οριστική μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την Ελλάδα στην Κύπρο και την ανυπαρξία της εταιρείας ως νομικού προσώπου κατά το ελληνικό δίκαιο.  

Τούτων δοθέντων, θεωρώ υποχρέωσή μας να πράξουμε ό,τι είναι νομίμως δυνατό προκειμένου να εμποδίσουμε την προφανή καταστρατήγηση του Νόμου και τη γελοιοποίηση του θεσμού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, δεδομένου ότι, αφενός όλοι οι επαγγελματίες χρήστες μουσικής και υπόχρεοι καταβολής εύλογης αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου μας είναι μέλη του Επιμελητηρίου, και αφετέρου ότι το Επιμελητήριο έχει καθήκον να επέμβει. Ειδικά ως προς το τελευταίο, και με αυτό κλείνω την εισήγησή μου, το Επιμελητήριο είναι εκ του νόμου θεματοφύλακας της τήρησης της Αρχής της Νομιμότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μη διασάλευση των αρχών της Δημοσιότητας, της ορθής ερμηνείας των σχετικών κανόνων δικαίου (εν προκειμένω του Ν. 3149/2005 και του Κ.Ν. 2190/1920) και ιδίως την αποτροπή κάθε προσπάθειας καταστρατήγησής τους. Ως εκ τούτου, οφείλουμε από την αποστολή μας να επέμβουμε με κάθε δικονομικά επιτρεπτό τρόπο.»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και η Δ.Ε. αποφασίζει ομόφωνα να διορίσει ειδικούς πληρεξούσιους, εντολοδόχους και αντικλήτους του Επιμελητηρίου τους (α) Κωνσταντίνο Παρίσση του Ιωάννη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω διορισμένο στο Πρωτοδικείο Σερρών (Α.Μ. Δ.Σ.Σ. 447), κατοικοεδρεύοντα στις Σέρρες, στη Λεωφόρο Κων. Καραμανλή (πρ. Μεραρχίας) αριθ. 29 (Τ.Κ. 62122), με Α.Φ.Μ. 052828612, τηλ. 2321021730, 2321024521, fax 2118001923 και διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και office, (β) Νικόλαο Μπάστα του Διονυσίου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,  διορισμένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 20415), κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, στην οδό Σόλωνος αριθ. 54 (Τ.Κ. 10672), με Α.Φ.Μ. 054709970, τηλ. 2103608420, fax 2103608430 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mpastaslaw@ath.forthnet.gr, (γ) Ιωάννη Μαραγκουδάκη του Γεωργίου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 20474), κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, στην οδό Στουρνάρη αριθ. 17 (Τ.Κ. 10683), με Α.Φ.Μ. 047577732, τηλ. 2103816872, 2103848233, fax 2103302725 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και (δ) Γεώργιο Παλάζη του Χρήστου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 32422), κατοικοεδρεύοντα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Φράγκων αριθ. 3 (Τ.Κ. 54626), με τηλ. 2310547672, fax 2310526653 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας , ΟΠΩΣ, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, υπό το συντονισμό ωστόσο και ακολουθώντας τις οδηγίες του α’ εξ αυτών, παρασταθούν και εκπροσωπήσουν το Επιμελητήριο και ήδη εντολέα τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και παντός άλλου αρμοδίου Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων μη εξαιρουμένων, ακόμη δε και των αρμοδίων Δικαστηρίων της Κύπρου και ιδίως του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λευκωσίας, προς σύνταξη, κατάθεση και στη συνέχεια προφορική και έγγραφη υποστήριξη Ανακοπής του άρθ. 583 του Κ.Πολ.Δ., ή/και Τριτανακοπής, ή/και Αγωγής, ή/και Αίτησης Ακύρωσης του Π.Δ. 18/1989, ή/και Προσφυγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, και παντός άλλου εν γένει ενδίκου βοηθήματος ή μέσου της Ελλαδικής ή της Κυπριακής έννομης τάξης που θα κρίνουν, κατά της άλλοτε εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε., που έδρευε στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Σάμου αριθ. 51, και ήδη ΑΕΠΙ ΛΤΔ που εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, επί της οδού Καρπενησίου αριθ. 30, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ή/και κατά των μετόχων αυτής ή/και των μελών της εκάστοτε διοίκησής της ή/και των εκκαθαριστών της, με σκοπό ιδίως την ακύρωση, άλλως την αναγνώριση της ακυρότητας του από 29-9-2016 «Πρακτικού εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς» μεταξύ της εταιρίας μη νομίμως εκπροσωπούμενης και των μετόχων αυτής, το οποίο επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατ΄ άρθ. 214Α του Κ.Πολ.Δικ., έλαβε αριθμό πρακτικού 43/2016 και αριθμό απόφασης 46/2016, καθώς και κάθε άλλης, προηγούμενης και επόμενης, συναφούς πράξης και παράλειψης που συντείνει στη μη διαγραφή της εν λόγω εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., κατά την α’ δικάσιμο που θα προσδιορίσει το κάθε κατά περίπτωση αρμόδιο Δικαστήριο καθώς και σε κάθε άλλη, μετά από αναβολή, ματαίωση, αναπομπή, παραπομπή ή επανάληψη της ίδιας ή κάθε επόμενης δίκης και συζήτησης για την ως άνω υπόθεση, για οποιονδήποτε εν γένει λόγο, από το ίδιο ή όποιο άλλο Δικαστήριο, χορηγώντας τους ιδίως τις ακόλουθες εξουσίες και δικαιώματα: ΝΑ συντάσσουν, να υπογράφουν, να καταθέτουν και να κοινοποιούν κύρια ένδικα βοηθήματα κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, Προσθέτους Λόγους, Προτάσεις, Προσθήκες, Αντικρούσεις, Κύριες και Πρόσθετες Παρεμβάσεις, και οποιοδήποτε άλλο δικόγραφο και έγγραφο και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε απαιτούμενη, κατά την κρίση τους και σύμφωνη με το νόμο ενέργεια για την περαίωση της διδόμενης σ’ αυτούς, με το παρόν, εντολής και πληρεξουσιότητας. Να καταθέτουν οποιεσδήποτε Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων ή Ανάκλησης τέτοιων μέτρων σχετικά με την υπόθεση, Αιτήσεις Αναστολής και γενικά προσωρινής ρύθμισης κατάστασης. Να ασκούν οποιοδήποτε τακτικό ή έκτατο ένδικο μέσο κατά κάθε εκδοθησόμενης Αποφάσεως και να παρίστανται στις την τυχόν δευτεροβάθμιες και αναιρετικές δίκες. Να υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε απαιτούμενα έγγραφα, αιτήσεις, δηλώσεις ή αναφορές, ως και κάθε σχετικό δικόγραφο. Να παραιτούνται από κάθε σχετικό δικόγραφο. ΝΑ αιτούνται αρμοδίως τη συμμόρφωση της Διοίκησης με κάθε εκδοθησόμενη Απόφαση. Γενικά, ΝΑ ενεργούν και πράττουν, μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω εντολής, ο,τιδήποτε άλλο νόμιμο και αναγκαίο απαιτείται, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πληρεξούσιο αυτό. ΝΑ ασκήσουν, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, Πρόσθετη Παρέμβαση για λογαριασμό του Επιμελητηρίου και υπέρ του Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) στις 12-12-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετ’ αναβολήν ή ματαίωση, κατά τη συζήτηση της από 3-11-2016 με αρ. κατάθεσης 71443/2720/3-11-2016 αιτήσεως της Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε. (αρ. πινακίου ΡΒ-6), με σκοπό την απόρριψή της, να παρίστανται κατά τη συζήτηση, να καταθέτουν προτάσεις και σχετικά έγγραφα, να εξετάζουν μάρτυρες, να ασκούν ένδικα μέσα κατά της εκδοθησομένης αποφάσεως και να παρίστανται κατά τη συζήτησή τους, και να προβαίνουν σε κάθε εν γένει νόμιμη ενέργεια για τη διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής. Εγκρίνει την άσκηση των ως άνω ενδεικτικά μνημονευόμενων δικογράφων και όλες τις μέχρι τώρα ενέργειες των παραπάνω πληρεξουσίων και επιθυμεί η εκδίκαση παντός ενδίκου βοηθήματος και μέσου να γίνει ακόμη και σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παραστάσεως των νομίμων εκπροσώπων του Επιμελητηρίου ενώπιον όποιου αρμοδίου Δικαστηρίου. Tέλος, η Δ.Ε. εγκρίνει και αναγνωρίζει από τώρα όλες τις πράξεις των ως άνω πληρεξουσίων, τις σχετικές με τις παρούσες εντολές, που ενήργησαν και που θα ενεργήσουν στο μέλλον, ως νόμιμες, έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από το Επιμελητήριο.


Κιλκίς 3 Μαρτίου 2017 

Το απόστημα έσπασε και οι αποκαλύψεις σοκάρουν! 

Το τελευταίο διάστημα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στο ζήτημα των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ύστερα από δεκαετίες εξόφθαλμου σκανδαλώδους λειτουργίας    της Ανώνυμης Εταιρίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΑΕΠΙ),το απόστημα έσπασε και οι αποκαλύψεις  είναι σοκαριστικές.

Αυτές ακριβώς οι αποκαλύψεις έρχονται να δικαιώσουν τον σκληρό, άλλα άνισο, αγώνα των χρηστών της Πνευματικής  Δημιουργίας για εξορθολογισμό της όλης καταστάσεως. Για δεκαετίες οι χρήστες της Πνευματικής Δημιουργίας(κυρίως καταστήματα εστίασης και αναψυχής) ζητούσαν διαφάνεια και λογική στη -δίκαιη φυσικά-χρήση των έργων των πνευματικών δημιουργιών κυρίως στη μουσική. Για δεκαετίες ολόκληρες οι εκπρόσωποι των χρηστών, με πρώτα τα Επιμελητήρια ,έδιναν αγώνα για την διαφανή και δίκαιη διαδικασία σε ένα μείζον ζήτημα .Στην πρώτη γραμμή του αγώνα βρέθηκε πολλές φορές το Επιμελητήριο Κιλκίς  με ρεαλιστικές προτάσεις  βασισμένες στον δίκαιο καταμερισμό βαρών αλλά και ωφέλειας για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Όλα  αυτά τα χρόνια το Επιμελητήριο Κιλκίς  ,εκτός από τις προτάσεις του προς κάθε αρμόδιο ,επιδίωξε και πέτυχε τον συντονισμό των ενεργειών πανελληνίως μέσα από την ενιαία εκπροσώπηση των μελών του από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας(ΚΕΕΕ).

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα διοικητικά-οικονομικά της ΑΕΠΙ έρχονται να αποκαλύψουν το δίκαιο και το ρεαλιστικό του αγώνα των χρηστών μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους. Τώρα το εξοργιστικό πάρτι εις βάρος των πνευματικών δημιουργών αποκαλύπτεται σε μέγα βάθος. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Η δικαστική εξέλιξη στο θέμα της ΑΕΠΙ δεν έχει πλέον γυρισμό .Αυτό που απομένει είναι η δρομολόγηση των άλλων ενεργειών ώστε να διευθετηθεί οριστικά το μέγα ζήτημα της χρήσης του Πνευματικού Έργου των δημιουργών –καλλιτεχνών.

Η ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι το άμεσο. Δεν  υπάρχουν πλέον δικαιολογίες καθυστέρησης .Στη συνέχεια να  τεθεί  το πλαίσιο της νέας λειτουργίας του όλου πλέγματος. Στη  συνέχεια ο αρμόδιος Επίτροπος να δρομολογήσει την τοποθέτηση  νέου Συμβουλίου στην Εταιρία και φυσικά να ξεκινήσει η μόνη  ορθή διαδικασία για την χρήση του πνευματικού έργου από τους επιχειρηματίες και αυτή δεν είναι άλλη από τη διαπίστωση που υποχρεώνει τα εμπλεκόμενα μέρη να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τις άδειες χρήσης, έτσι ώστε το κόστος των χρηστών να μειώνεται πάρα πολύ και να αποδεσμεύονται τα πινάκια των δικαστηρίων από χιλιάδες υποθέσεις. Μόνο έτσι θα εξορθολογισθεί  μια κρίσιμη διαδικασία σ’έναν μεγάλο κλάδο της επιχειρηματικής δράσης στη χώρα μας. Μόνο με ρεαλιστική διαπραγμάτευση το αμοιβολόγιο θα είναι ικανοποιητικό για τους πνευματικούς δημιουργούς χωρίς να αποτελεί «θηλειά» για τους χρήστες επιχειρηματίες.


Κιλκίς, 19.06.2017


Κιλκίς 03.07.2017

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενημερώνει τα μέλη του ότι, ο αστικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας προσφέρουν στους Έλληνες επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν μουσική στις εγκαταστάσεις τους μία νόμιμη, ποιοτική και οικονομικά προσιτή λύση στο μείζον θέμα της είσπραξης των πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα και τους καλούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της συλλογικής Σύμβασης Συνεργασίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα που υπέγραψαν οι δύο φορείς στις 13 Ιουνίου 2017.

Μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για το μέλλον, αφενός των πνευματικών δικαιωμάτων και των Ελλήνων δημιουργών, αφετέρου των καταστηματαρχών που προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους ενάντια σε όλες τις εξωτερικές πιέσεις, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και η ΚΕΕΕ πρωτοπορούν με μία συνεργασία που αλλάζει πλέον το τοπίο είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και η ΚΕΕΕ καλούν όλους τους χρήστες να προσέλθουν άμεσα στη συμφωνία αυτή, ως μία αναγκαιότητα που θα αποτινάξει το καθεστώς των εισπρακτόρων και θα δώσει τέλος στις ατέρμονες δικαστικές διαμάχες που διέσυραν επί χρόνια το πνευματικό δικαίωμα στη χώρα και εξάντλησαν οικονομικά τους Έλληνες καταστηματάρχες.

Ειδικότερα, η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής: οι ενδιαφερόμενοι χρήστες προσέρχονται στα Επιμελητήρια της περιοχής τους και αφού ενημερωθούν σχετικά με το Συμφωνητικό, καθώς και τον Πίνακα με το Αμοιβολόγιο, συμπληρώνουν σχετική Αίτηση και αφού τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή τους ως μέλη του Επιμελητηρίου τους και καταθέσουν το ποσό της ετήσιας Άδειας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, εισέρχονται στη Συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει:

ü      Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής

ü      Ποιοτικό ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο από 12 θεματικά κανάλια 24 ώρες το 24ωρο

ü      Προσιτές τιμές από Αμοιβολόγιο κοινής διαπραγμάτευσης

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Τηλ 23410 24580,1 – fax: 2341020924, e_mail: info@ebekilkis.gr                   


 

 

 

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%AM, %11 %367 %2018 %09:%Ιαν