banner

ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια “Προμήθεια συστήματος
διαχείρισης SCADA ΕΕΛ Πολυκάστρου” της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (199.887,30 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%, δαπάνη η οποία είναι κατά
162.510,00 € επιλέξιμη από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια της 3 ης πρόσκλησης του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013», ενώ το ποσό των 37.377,30 € (που αφορά τον ΦΠΑ) καλύπτεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

pdf 200

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ »