banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ.2. ν.4412/2016 για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίµων και λιπαντικών, προϋπολογισθείσης αξίας 59.000,00 € χωρίς ΦΠΑ %.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ, 1ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυση, ΤΚ 61100 Κιλκίς, την 21-2-2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στο 0,2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 1.180,00 €, διάρκειας ισχύος 210 ημερών.
Προσφορά μπορεί να κατατεθεί είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών είτε για τμήμα αυτού στην περίπτωση αυτή ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσφέρει και ανάλογη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (0,2% επί του αντίστοιχου ποσού του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α.).
Δικαίωµα συμμετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αντικείμενο δραστηριότητας συναφές µε το θέµα της παρούσης
• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
• Συνεταιρισµοί µε αντικείμενο δραστηριότητας συναφές µε το θέµα της παρούσης.
• Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΚ . Διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τον Κασκαμανίδου Ουρανία, Τηλ. 23410-29330).

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ »