banner

Διαγραφή επιχειρήσεων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Διαγραφή Επιχείρησης
από τα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου Κιλκίς

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

- Βεβαίωση Διακοπής Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σε περιπτώσεις διακοπής λόγω θανάτου, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
- Αστυνομική ταυτότητα.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ & ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- Διαλυτικό της εταιρείας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Κιλκίς
- Βεβαίωση Διακοπής Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

- Φ.Ε.Κ. στο οποίο ανακοινώνεται η λύση της εταιρίας και η θέση της σε εκκαθάριση.( (Στις περιπτώσεις που η εταιρία έχει λυθεί με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ, θα πρέπει , να υποβληθεί στο Επιμελητήριο Κιλκίς Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας ότι η Εταρία λύθηκε με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας, χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ και τέθηκε σε εκκαθάριση.)
- Επικυρωμένο Καταστατικό Διάλυσης της εταιρίας (αν έχει συνταχθεί)
- Βεβαίωση Διακοπής Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

- Φ.Ε.Κ. στο οποίο ανακοινώνεται η λύση της εταιρίας και η θέση της σε εκκαθάριση.( (Στις περιπτώσεις που η εταιρία έχει λυθεί με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ, θα πρέπει , να υποβληθεί στο Επιμελητήριο Κιλκίς Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρίας ότι η Εταρία λύθηκε με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας, χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ και τέθηκε σε εκκαθάριση.)
- Επικυρωμένο Καταστατικό Διάλυσης της εταιρίας (αν έχει συνταχθεί)
- Βεβαίωση Διακοπής Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση