banner

Εγγραφή επιχειρήσεων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Εγγραφή Ανώνυμης Εταιρίας
στα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου Κιλκίς

- Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία δηλώνει την επωνυμία , το διακριτικό τίτλο, το αντικείμενο εργασιών και την έδρα της επιχείρησης.
(Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή.)

- Καταστατικό Συμφωνητικό (εταιρικό) σύστασης της εταιρίας.(φωτοτυπία)

- ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρίας ή Ανακοίνωση καταχώρησης της σύστασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) της Νομαρχίας.(φωτοτυπία)

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας(φωτοτυπία)

- Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.(φωτοτυπία)

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.(φωτοτυπία)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Όσοι προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εάν πρόκειται για υποκατάστημα, αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης(φωτοτυπία) και ταυτότητα του Διευθυντή του υποκαταστήματος(φωτοτυπία) με δείγμα υπογραφής του.
Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση καθώς και Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου(φωτοτυπία) που να αναφέρει την ίδρυση του υποκαταστήματος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εάν πρόκειται για Βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από τo Tμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Εγγραφή Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιριών
Ανώνυμης Εταιρίας, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
στα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου Κιλκίς

- Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία δηλώνει την επωνυμία ,το διακριτικό τίτλο, το αντικείμενο εργασιών και την έδρα της επιχείρησης.
(Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή.)

- Καταστατικό Συμφωνητικό (εταιρικό) σύστασης της εταιρίας.(φωτοτυπία)

- ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρίας με το οποίο χορηγείται από το Τμήμα Εμπορίου/ Ν.Α. ή έγκριση για την εγκατάσταση του υποκαταστήματος αλλοδαπής κεφαλαιουχικής εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα και για το διορισμό του Πληρεξουσίου

– Αντιπροσώπου και Αντικλήτου(φωτοτυπία)
Εάν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ απαιτούνται σε φωτοτυπία:

- για τις Α.Ε., ανακοίνωση καταχώρησης της σύστασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.)

- για τις Ε.Π.Ε. απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου(ΤΑΠΕΤ)

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ των ημεδαπών διαχειριστών του υποκαταστήματος(φωτοτυπία) Για τους αλλοδαπούς υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται Διαβατήριο .Για υπηκόους τρίτης χώρας απαιτούνται άδεια παραμονής και άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

- Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.(φωτοτυπία)

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 με τα στοιχεία του διαχειριστή της επιχείρησης

- Δείγμα υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας.

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.(φωτοτυπία)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εάν πρόκειται για Βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από το Τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχίας

Στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί «Έγκριση Εγκατάστασης», από τη Νομαρχία (όταν η εγκατάσταση αφορά σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου π.χ. τεχνικού έργου κ.λ.π.) ή ρυθμίζεται από ειδικό νόμο ή θεσμοθετημένες ειδικές διακρατικές συμβάσεις), η εγγραφή των Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων γίνεται χωρίς τα ανωτέρω Φ.Ε.Κ., δικαιολογητικά τα οποία αντικαθίστανται , κατά περίπτωση με :
- Kαταστατικό (της Μητέρας Εταιρίας )σε επίσημη μετάφραση
- Απόφαση για τον ορισμό του Φορολογικού Εκπροσώπου στην Ελλάδα.
- Σύμβαση Έργου ή άλλο δικαιολογητικό (από το οποίο να προκύτει η χρονική διάρκεια εγκατάστασης)
- Σχετικό Νόμο ή Διακρατική Σύμβαση(απ’ όπου προκύπτει η εξαίρεση, για τη χορήγηση Εγκατάστασης από τη Νομαρχία)

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Εγγραφή Ατομικής Επιχείρησης
στα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου Κιλκίς

- Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία δηλώνει την επωνυμία ,το διακριτικό τίτλο, το αντικείμενο εργασιών και την έδρα της επιχείρησης.
(Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή.)

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

- Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Όσοι προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εάν πρόκειται για υποκατάστημα, αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης
Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση καθώς και δείγμα υπογραφής του Δ/ντη του υποκαταστήματος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εάν πρόκειται για Βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από το Τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Εγγραφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
στα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου Κιλκίς

- Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία δηλώνει την επωνυμία ,το διακριτικό τίτλο, το αντικείμενο εργασιών και την έδρα της επιχείρησης.
(Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή.)

- Καταστατικό Συμφωνητικό (εταιρικό) σύστασης της εταιρίας

- ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη του καταστατικού σύστασης της εταιρίας ή Απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου.

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ του διαχειριστή της εταιρίας

- Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 με τα στοιχεία του διαχειριστή της επιχείρησης

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Όσοι προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εάν πρόκειται για υποκατάστημα, αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης(φωτοτυπία), και ταυτότητα του Δ/ντη του υποκαταστήματος (φωτοτυπία) με δείγμα υπογραφής του.
Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση καθώς και Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης(φωτοτυπία) που να αναφέρει την ίδρυση του υποκαταστήματος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εάν πρόκειται για Βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από το Τμήμα Βιομηχανίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Εγγραφή Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εταιρίας
στα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου Κιλκίς

- Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία δηλώνει την επωνυμία ,το διακριτικό τίτλο, το αντικείμενο εργασιών και την έδρα της επιχείρησης.
(Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ίδιος, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Αστυνομική Αρχή.)

- Καταστατικό Συμφωνητικό (εταιρικό) σύστασης της εταιρίας

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ του διαχειριστή της εταιρίας

- Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαιώσεις τυχόν μεταβολών, από Δ.Ο.Υ.

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 με τα στοιχεία του διαχειριστή της επιχείρησης

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Όσοι δεν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον, επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου & φωτοτυπία άδειας παραμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Όσοι προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του διαβατηρίου

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Εάν πρόκειται για υποκατάστημα, αντί της βεβαίωσης έναρξης εργασιών θα υποβληθεί Βεβαίωση Μεταβολής για την ίδρυση του υποκαταστήματος, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης(φωτοτυπία) και αντί τις ταυτότητα του Διευθυντή του υποκαταστήματος (φωτοτυπία) με δείγμα υπογραφής του.
Επίσης απαιτείται Πιστοποιητικό Εγγραφής από το Επιμελητήριο της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση καθώς και Απόσπασμα Καταστατικού συμφωνητικού (εταιρικού) για την ίδρυση του υποκαταστήματος(φωτοτυπία) σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στο αρχικό καταστατικό(εταιρικό)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εάν πρόκειται για Βιομηχανία, απαιτείται Άδεια Λειτουργίας από το Τμήμα Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για την Εγγραφή Κοινωνιών και Κοινωνιών Κληρονόμων
στα Γενικά Μητρώα του Επιμελητηρίου Κιλκίς

Για Κοινωνίες

- Υπεύθυνες Δηλώσεις μελών ή έναρξη εργασιών από αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Αστυνομικές ταυτότητες των μελών ή διαβατήρια σε ισχύ.

Για Κοινωνίες Κληρονόμων

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί η Διαθήκη :

- Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης της διαθήκης
- Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
- Υπεύθυνες Δηλώσεις μελών
- Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια σε ισχύ.(φωτοτυπία)

Εάν έχει δημοσιευθεί η Διαθήκη :

- Κληρονομητήριο
- Υπεύθυνες δηλώσεις μελών
- Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια σε ισχύ (φωτοτυπία)

Κάθε μελλοντική μεταβολή (όπως, αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου επιχείρησης, παύση ή διακοπή εργασιών κ.λ.π.) που επέρχεται στην επιχείρηση πρέπει να δηλώνεται στο Επιμελητήριό μας.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διαγραφή επιχειρήσεων »